JANRLAR


Musiqi əsərinin növü; müxtəlif xüsusiyyətlər  
(quruluşu, ifaçı tərkibi, xarakteri, ifaçılıq mühiti və s.) əsasında müəyyənləşdirlir.İNSTRUMENTAL


PYES

(fr. piece)    tamamlanmış musiqi əsəri.

Adil Gəray

"Tarantella"

İfa edir: Cavanşir Kazımov 

Loading the player...
Əmirov Fikrət

"Bulaq başında"

İfa edir: Telman Hacıyev, fleyta  

Loading the player...
List Ferenz

"Səyahət illəri"

"V casovne Vilqelma Tellya". Piano: Aldo Ciccolini
Loading the player...
"Jeneva zengleri". Piano: Aldo Ciccolini
Loading the player...
"Obermanin vadisi". Piano: Lazar Berman
Loading the player...
"Mislitel". Piano: Yenö Yando
Loading the player...
"Sonet Petrarki" № 104. Piano: Alexey Botvinov
Loading the player...
"Tarantella". Piano: Evgeni Kisin
Loading the player...
Prokofyev Serqey

“Mimolyotnosti” fortepiano silsiləsi  

İfa edir: Oleq Boşnyakoviç

Pyes № 1
Loading the player...
Pyes № 2
Loading the player...
Pyes № 3
Loading the player...
Pyes № 4
Loading the player...
Pyes № 5
Loading the player...
Pyes № 6
Loading the player...
Pyes № 7
Loading the player...
Pyes № 8
Loading the player...
Pyes № 9
Loading the player...
Pyes № 10
Loading the player...
Pyes № 11
Loading the player...
Pyes № 12
Loading the player...
Raxmaninov Sergey

"Polişinel" 

İfa edir: Emil Qilels

Loading the player...
Şuman Robert

"Karnaval" fortepiano silsiləsi

İfa edir: Andrey Qavrilov

Preambula
Loading the player...
Pyero
Loading the player...
Arlekin
Loading the player...
Evzebiy
Loading the player...
Florestan
Loading the player...
Alman valsı
Loading the player...
Klarina
Loading the player...
Paqanini
Loading the player...
Estrella
Loading the player...
Şopen
Loading the player...
Nazlı
Loading the player...
Rəqs edən hərflər
Loading the player...
Məhəbbət izharı
Loading the player...
Davidsbündlerlərin marşı
Loading the player...
Zeynallı Asəf

"Çahargah" fortepiano üçün

İfa edir:  Murad Adıgözəlzadə

Loading the player...

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1