MUSİQİ ALƏTLƏRİ


Müəyyən tembrli musiqi səsləri əldə etmək üçün xüsusi qurğu.
Musiqi alətləri səsçıxarma imkanlarına və quruluş xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir.KLASSİK ZƏRBLİ ALƏTLƏRİÜçbucaq

 

Üçbucaq zərbli musiqi aləti üçbucaq formada olan metal çubuqdan ibarətdir. Üçbucağın bir ucu açıq qalır. Bu alət daha çox səs yüksəkliyinə, şəffaf və rəngarəng tembrə malikdir. Əsasən də orkestr tuttisi üçün daha əlverişlidir.

 

Qeyd etmək lazımdır ki, bu alətə tremolo və bir qədər çətin olmayan ritmik fiqurlar həvalə olunur.

 

 

 

Üçbucağın səslənməsi

Loading the player...

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1