MUSİQİ ALƏTLƏRİ


Müəyyən tembrli musiqi səsləri əldə etmək üçün xüsusi qurğu.
Musiqi alətləri səsçıxarma imkanlarına və quruluş xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir.KLASSİK ZƏRBLİ ALƏTLƏRİZənglər

 

Alət metaldan ibarət zərbli musiqi alətidir. Bu alət daha çox günbəzə oxşar formadadır.

 

Hətta dili olan və olmayan alətə də rast gəlinir. Burada daxildən xüsusi çəkiclə vurularaq səslənmə əldə olunur.

 

 

 

 

Zənglərdə ifa

Loading the player...

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1