MUSİQİ ALƏTLƏRİ


Müəyyən tembrli musiqi səsləri əldə etmək üçün xüsusi qurğu.
Musiqi alətləri səsçıxarma imkanlarına və quruluş xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir.KLASSİK ZƏRBLİ ALƏTLƏRİMarimba

 

Dilli zərbli musiqi alətidir. Əsasən də ksilofona çox yaxındır. Səs yüksəkliyinə görə Ksilofondan fərqi odur ki, ağac və metal rezonatora əsaslanır.

 

Marimba incə, zəngin və dərin tembrə malikdir. Bu alət Malayziyada yaranmış, sonralar isə Afrika, Meksika, Amerikada intişar tapmışdır.

 

Müxtəlif musiqi janrlarında, klassik musiqidən tutmuş avanqard, estrada və caz musiqisində də tətbiq olunur. Bir çox bəstəkarlar öz əsərlərində simfonik orkestrdə bu alətə müraciət etmişlər.

 

"Dağlar qoynunda"

İfa edir: M. və S. Şarikov

Loading the player...

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1