MUSİQİ ALƏTLƏRİ


Müəyyən tembrli musiqi səsləri əldə etmək üçün xüsusi qurğu.
Musiqi alətləri səsçıxarma imkanlarına və quruluş xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir.KLASSİK ZƏRBLİ ALƏTLƏRİKsilofon

 

Ksilofon (yunanca ksilo – ağac, fon – səs) özünün xüsusi təyin olunmuş səs yüksəkliyinə görə zərbli alətlərə aiddir.

 

Ağac dirəklərdən ibarət müxtəlif yüksəklikdə olan bu alət müəyyən notlara əsasən təyin olunur. Ksilofon alətinin tembri kəskindir, burada yumşaq forte, daha mülayim piano səslənməyə əsaslanır.

 

 

H. Rzayev

Konsertino fortepiano və ksilofon üçün

Loading the player...

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1