MUSİQİ ALƏTLƏRİ


Müəyyən tembrli musiqi səsləri əldə etmək üçün xüsusi qurğu.
Musiqi alətləri səsçıxarma imkanlarına və quruluş xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir.KLASSİK ZƏRBLİ ALƏTLƏRİTam – tam

Tam – tam (ital. Tam-tam, ing. Chau gong) zərbli musiqi aləti aziat mənşəlidir.

 

Müxtəlif ölçüdə olan bu alət metaldan düzəldilir. Tam-tam qonqonun növlərindən biridir. Əsasən bu alət özünün soyuq, qəddar səs tembri ilə seçilir. Bu alətə şapalaq vuraraq ifa olunur.

 

Bu zərbədən sonra səsin vibrasiyası səs kütləsinin təəssüratını yaradır.

 

 

 

 

Tam-tam musiqi alətində ifa

Loading the player...

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1