MUSİQİ ALƏTLƏRİ


Müəyyən tembrli musiqi səsləri əldə etmək üçün xüsusi qurğu.
Musiqi alətləri səsçıxarma imkanlarına və quruluş xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir.KLASSİK ZƏRBLİ ALƏTLƏRİVibrafon

 

Vibrafon (ing. Və fr. Vibraphone, ital.vibrafono, alman vibraphon) Özünün səs yüksəkliyi ilə seçilən, əsasən də metal idiofona aid olan zərbli musiqi alətidir.

 

1910-cu illlərin sonu ABŞ-da yaranmışdır.

 

 

 

 

 

İfa edir: A.Çijik

Loading the player...

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1