MUSİQİ ALƏTLƏRİ


Müəyyən tembrli musiqi səsləri əldə etmək üçün xüsusi qurğu.
Musiqi alətləri səsçıxarma imkanlarına və quruluş xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir.KLASSİK ZƏRBLİ ALƏTLƏRİLitavralar

 

(yunan. poly – çox, taurea – dəri, baraban sözündən, ital. timpani)

 

Müəyyən səs yüksəkliyinə malik zərb aləti; üzərinə dəri çəkilmiş mis gövdəyə malik iki və daha artıq alətdən ibarət sistem.

 

 

 

 

F.Pulenk

Orqan, litavra və simli orkestr üçün Konsert

Solist: R.Abdullin (orqan)

Kazan Dövlət Filarmoniya Orkestri

Loading the player...

O.Yançenko

Konserto qrosso orqan, 4 truba və litavra

İfa edir: N.Tokarev, Y.Delikatnaya, E.Dobrovolskaya,

Kun Xan, M.Badmayeva, K.Yakovenko

Loading the player...

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1