MUSİQİ ALƏTLƏRİ


Müəyyən tembrli musiqi səsləri əldə etmək üçün xüsusi qurğu.
Musiqi alətləri səsçıxarma imkanlarına və quruluş xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir.KLASSİK ZƏRBLİ ALƏTLƏRİZərb dəstəsi

 

Zərb dəstəsi musiqi alətidir. Musiqiçi barabançının - barabanlar, digər zərbli alətlərin yığmasından ibarətdir. Əsasən də caz, rok, pop və müasir musiqidə tətbiq olunur.

 

Erkən zərb alətləri trap kits adı ilə məşhirlaşmışdır. Bu tərkibə bas-baraban, kiçik baraban, kiçik tarelkalar, digər zərb alətləri daxil idi. Bas-baraban alətindən başqa burada əsasən ifaçı çubuqlardan istifadə edirdi. İndiki döbrdə də bas-baraban əsasən pedal ilə idarə olunur.

 

Hətta iki pedal ilə də zərbənin daha təmiz səslənməsini əldə edirlər. Hal-hazırda bu qurğu akustik və elektron qurğuya bölünür.

 

"Zərb alətlər dəstəsində ifa mədəniyyəti"

İfa edir: D.Krılov, solo

Loading the player...

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1