MUSİQİ ALƏTLƏRİ


Müəyyən tembrli musiqi səsləri əldə etmək üçün xüsusi qurğu.
Musiqi alətləri səsçıxarma imkanlarına və quruluş xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir.KLASSİK ZƏRBLİ ALƏTLƏRİKonqo

 

Konqo Kuba mənşəli alət özünün yüksək, dar səslənməsi ilə fərqlənir. Çəlləyi xatırladan bu alətin 3 növü vardır: Kinto (yüksək), Tres və ya sadə Konqo (orta), Bonqa və ya Salidor (aşağı).

 

Əvvəllər bu alət konqo və rumba musiqisində istifadə olunurdu. Sonralar Latın amerika musiqisinə gəlmiş, afro-kuba cazında, salsada, rokda istifadə olunub.

 

Konqo musiqi alətinin səslənməsi

Loading the player...

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1