MUSİQİ ALƏTLƏRİ


Müəyyən tembrli musiqi səsləri əldə etmək üçün xüsusi qurğu.
Musiqi alətləri səsçıxarma imkanlarına və quruluş xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir.KLASSİK ZƏRBLİ ALƏTLƏRİTamburin

(yunan. poly – çox, taurea – dəri, barabansözündən, ital. timpani)

 

Müəyyən səs yüksəkliyinə malik zərb aləti; üzərinə dəri çəkilmiş mis gövdəyə malik iki və daha artıq alətdən ibarət sistem.

 

 

 

 

Tamburin musiqi alətinin səslənməsi

İfa edir: Layne Redmond

Loading the player...

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1