MUSİQİ ALƏTLƏRİ


Müəyyən tembrli musiqi səsləri əldə etmək üçün xüsusi qurğu.
Musiqi alətləri səsçıxarma imkanlarına və quruluş xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir.KLASSİK ZƏRBLİ ALƏTLƏRİTarelkalar

 

Özünün qeyri adi səs yüksəkliyinə görə fərqlənən zərbli musiqi alətidir. Bu alət əsasən Çin, Hindistan, Yunanıstan və Türkiyədə məşhur idi. Bu alətin mərkəz hissəsində xüsusi dəliyin olması onu təsdiq edir ki, alət harasa bağlanılsın.

 

Əsasən müxtəlif çubuq və şapalaq, daha çox bir-birinə vurulması ilə səslənmə əldə olunur. Sinənin üzərinə qoymaqla alətdə səs dayandırılır.

 

 

 

C. Verdi

"Aida". The Triumphal March

İfa edir: Arena di Veronanın orkestr və xoru

Loading the player...

E. Dadaşova

Marş

Dirijor: Yusif Axundzadə

Loading the player...

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1