MUSİQİ ALƏTLƏRİ


Müəyyən tembrli musiqi səsləri əldə etmək üçün xüsusi qurğu.
Musiqi alətləri səsçıxarma imkanlarına və quruluş xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir.KLASSİK ZƏRBLİ ALƏTLƏRİBaraban, təbil

 

Zərb aləti. Müxtəlif növləri var:

 

1. Kiçik baraban, hərbi baraban və ya sadə baraban (ital. tamburo militare) – kiçik ölçülü zərb alətidir, gövdəsi hər iki üzünə dəri çəkilmiş taxta və ya metal silindrdən ibarətdir; iki taxta çubuqla vurmaqla çalınır. Barabanda da müxtəlif çalğı üsulları vasitəsilə yüksək registrdə kəskin və iti vurğulu, dəqiq ritmik ölçülü səslənmə əldə olunur.

 

2. Böyük baraban (ital. qran cassa), bəzən türk barabanı da adlandırlır – iri ölçülü zərb alətidir; gövdəsi ağacdan düzələn geniş silindrin üzərinə çəkilmiş dəridən ibarətdir. Uclarına mahud parça bağlanmış çubuqla çalınır. Aşağı registrdə güclü səslənməyə malikdir.

 

Konsert

M.Qlinka adına Musiqi məktəbi № 13.

Loading the player...

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1