JANRLAR


Musiqi əsərinin növü; müxtəlif xüsusiyyətlər  
(quruluşu, ifaçı tərkibi, xarakteri, ifaçılıq mühiti və s.) əsasında müəyyənləşdirlir.ORKESTR

 

 

 

UVERTYURA
(fr. ouverture; ouvertur - açmaq)
1. Musiqili səhnə əsərinin giriş hissəsi; əsərin ideya-məzmununu əks etdirən mövzulara əsaslanır; tamaşaçıının diqqətini əsərin xarakterinə yönəldir; əsərin emosional mühitini hazırlayır. 
2.Simfonik musiqinin bir janrı; 
3. Birhissəli, adətən sonata formasında qurulan simfonik əsər.

 

L. V. Bethoven

”Eqmont” uvertyurası

İfa edir: Berlin Filarmonik Orkestri

dirijor – Klaudio Abbado

Loading the player...
F. B. Mendelson

Uvertyura "Yay gecəsində yuxu"

İfa edir: Boston Simfonik Orkestri

dirijor – Seydji Ozava

Solistlər Kathleen Battle, Frederica von Stade

Loading the player...
O. Zülfüqarov

"Bayram" uvertyurası

İfa edir: Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri

Dirijor - Y.Adıgözəlov

Loading the player...

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1