JANRLAR


Musiqi əsərinin növü; müxtəlif xüsusiyyətlər  
(quruluşu, ifaçı tərkibi, xarakteri, ifaçılıq mühiti və s.) əsasında müəyyənləşdirlir.ORKESTR

 

 

 

SİMFONİK LÖVHƏ
təsviri proqram xarakterli bir hissəli simfonik əsər; proqramlı musiqinin əsas növlərindən biri. 
Simfonik löhvə sonata və üçhissəli formada yazıla bilər, lakin sərbəst quruluş onun üçün daha xarakterikdir.

 

S. Hacıbəyov

"Karvan"

Loading the player...
Q. Qarayev

"Don Kixot"

İfa edir:  Litva Simfonik Orkestri

dirijor – Azad Əliyev

1 hissə
Loading the player...
2 hissə
Loading the player...
M. Qlinka

"Kamarinskaya"

İfa edir: Simfonik Orkestr

dirijor – Leopold Stakovskiy

Loading the player...
A. Lyadov

"Kikimora"

Dövlət SSRİ Simfonik Orkestri

dirijor Evgeniy Svetlanov

Loading the player...
M. Ravel

"Bolero"

İfa edir: London Simfonik Orkestri

dirijor - Valeri Gergiev

Loading the player...
Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1