JANRLAR


Musiqi əsərinin növü; müxtəlif xüsusiyyətlər  
(quruluşu, ifaçı tərkibi, xarakteri, ifaçılıq mühiti və s.) əsasında müəyyənləşdirlir.ORKESTR

 

 

 

SİMFONİYA
(yun. symphonia – ahəngdar, həm saz, həm avaz)
müasir mənada sonata silsiləsi formasında yazılmış orkestr üçün əsər. 
Simfoniya  XVIII əsrdə Avropa ölkələrində instrumental musiqinin təkamülü nəticəsində meydana gəlmişdir. 
Simfoniya adətən dörd hissədən ibarət olur: 
birinci hissə – dramatik xarakterli, sonata formasında olur; 
ikinci hissə – (şərti olaraq andante adlandırılır) ağır templi, lirik xarakterlidir,üçhissəli formada, sonata və ya variasiya formasında yazılır; 
üçüncü hissə – menuet və ya skerso olur – cəld templi, dəqiq ritmli, rəqs xarakterli musiqi məzmununa malikdir, üçhissəli (təzadlı orta bölmə – trio) formadadır; 
dördüncü hissə – final coşğun, bayram əhval – ruhiyyəlidir, rondo, variasiya və ya sonata formasında olur. 
Bəzi bəstəkarların yaradıcılığında beş, altı və yeddi hissəli Simfoniyaya, bəzən bir hissəli Simfoniyaya rast gəlinir. 

 

H. Berlioz

Fantastik simfoniya

İfa edir: Simfonik Orkestr

dirijor – Barbara Şubert

1 hissə
Loading the player...
2 hissə
Loading the player...
3 hissə
Loading the player...
4 hissə
Loading the player...
5 hissə
Loading the player...
L. V. Bethoven

Simfoniya 3

İfa edir: London Filarmonik Orkestri

dirijor – Otto Klemperer

1 hissə
Loading the player...
2 hissə
Loading the player...
3 hissə
Loading the player...
4 hissə
Loading the player...
L. V. Bethoven

Simfoniya 5

İfa edir: London Filarmonik Orkestri

dirijor – Otto Klemperer

1 hissə
Loading the player...
2 hissə
Loading the player...
3 hissə
Loading the player...
4 hissə
Loading the player...
L. V. Bethoven

Simfoniya 6

İfa edir: Boston Simfonik Orkestri

dirijor –Erix Laynsdorf

1 hissə
Loading the player...
2 hissə
Loading the player...
3 hissə
Loading the player...
4 hissə
Loading the player...
5 hissə
Loading the player...
A. Borodin

"Bahadır" simfoniyası

İfa edir: Dövlət Akademik Simfonik Orkestri

dirijor – Yevgeniy Svetlanov

1 hissə
Loading the player...
2 hissə
Loading the player...
3 hissə
Loading the player...
4 hissə
Loading the player...
Y. Brams

Simfoniya №4 e-moll

İfa edir: Berlin Filarmonik Orkestri

dirijor – Klaudio Abbado

1 hissə
Loading the player...
2 hissə
Loading the player...
3 hissə
Loading the player...
4 hissə
Loading the player...

 

İrəli Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1