JANRLAR


Musiqi əsərinin növü; müxtəlif xüsusiyyətlər  
(quruluşu, ifaçı tərkibi, xarakteri, ifaçılıq mühiti və s.) əsasında müəyyənləşdirlir.ORKESTR

 

 

 

SİMFONİK POEMA
lirik və ya dramatik məzmunlu, rəvayət xarakterli birhissəli proqramlı simfonik əsər. Adətən sərbəst formada qurulur.

 

C. Hacıyev

"Sülh uğrunda" simfonik poema  

İfa edir:  Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri

dirijor – Rauf Abdullayev

Loading the player...
X. Mirzəzadə

"Konserto qrosso

İfa edir: Azərbaycan Kamera Orkestri

dirijor: Vladimir Runçak 

Loading the player...
X. Mirzəzadə

"Metamorfozlar"  

Loading the player...
Q. Qarayev

"Leyli və Məcnun" simfonik poema

İfa edir:  Litva Simfonik Orkestri

dirijor – Azad Əliyev

1 hissə
Loading the player...
2 hissə
Loading the player...
F. List

"Prelüdlər" simfonik poema

İfa edir: Rusiya Milli Orkestri

dirijor -Mikhail Pletnev. 

Loading the player...
Q. Sviridov

"Sergey Yesenin" poema

Karelia Dövlət Filarmoniyasının Simfonik Orkestri

Petrozavodsk Dövlət Universitetinin Akademik Xoru

Nijni Novqorod Dövlət Universitetinin Akademik Xoru

solist - Sergey Yermolayev (tenor), dirijor Denis Kirpanev

Loading the player...

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1