JANRLAR


Musiqi əsərinin növü; müxtəlif xüsusiyyətlər  
(quruluşu, ifaçı tərkibi, xarakteri, ifaçılıq mühiti və s.) əsasında müəyyənləşdirlir.ORKESTR

 

 

KONSERTİNO
(ital.concertino – kiçildilmiş concerto)
kiçik həcmli instrumental konsert; adətən birhissəli olur. 

 

H. Rzayev

"Konsertino" fortepiano və ksilofon üçün.

Loading the player...

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1