JANRLAR


Musiqi əsərinin növü; müxtəlif xüsusiyyətlər  
(quruluşu, ifaçı tərkibi, xarakteri, ifaçılıq mühiti və s.) əsasında müəyyənləşdirlir.ORKESTR

 

 

SÜİTA

(fran. suite - ardıcıllıq)
bir neçə tamamlanmış pyesdən ibarət silsilə əsər; obraz məzmununa və quruluşuna görə fərqlənən pyeslər kontrastlıq prinsipi ilə növbələşir. 16-cı əsrdə İtaliyada meydana gəlmiş və professional musiqidə geniş yayılmışdır.

 

E. Qriq

"Per Gunt" simfonk süita

ifa edir: Eva Knardahi

“Səhər”
Loading the player...
“Ozenin ölümü”
Loading the player...
“Anitranın rəqsi”
Loading the player...
“Dağ kralının mağarasında”
Loading the player...
“İnqridin şikayəti”
Loading the player...
“Solveyqin mahnısı”
Loading the player...
“Ərəb rəqsi”
Loading the player...
“Per Quntun vətənə qayıdışı”
Loading the player...
N. Rimski-Korsakov

"Şəhrizad" simfonik süita

İfa edir: Sankt-Peteburq Simfonik Orkestri 

Loading the player...

 

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1