JANRLAR


Musiqi əsərinin növü; müxtəlif xüsusiyyətlər  
(quruluşu, ifaçı tərkibi, xarakteri, ifaçılıq mühiti və s.) əsasında müəyyənləşdirlir.ORKESTR

 

 

 

PYES
(fr. piece)
tamamlanmış musiqi əsəri.

 

Adil Gəray

"Bağçakürd"  pyesi

İfa edir: Abşeron instrumental ansamblı 

Loading the player...
Y. Brams

"Macar rəqsləri"

№ 2. London Festival Orchestri, dirijor - Alfred Sholts
Loading the player...
№ 5 . Royal Filarmonik Orkestri, dirijor - Georg Solti
Loading the player...
A. Məlikov

“Nokturn” 

 ifa edir:  Əmir Ələsgərov (klarnet)

Loading the player...
Niyazi

"Qaytağı"     

İfa edir:  ATR Niyazi adına simfonik orkestri, dirijor -Nazim Hacıəlibəyov

Loading the player...
A. Zeynallı

"Muğamsayağı"   violino və fortepiano üçün

İfa edir: Anar İbrahimov 

Loading the player...
Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1