JANRLAR


Musiqi əsərinin növü; müxtəlif xüsusiyyətlər  
(quruluşu, ifaçı tərkibi, xarakteri, ifaçılıq mühiti və s.) əsasında müəyyənləşdirlir.VOKAL

 

 

VOKAL SİLSİLƏ
7 və daha artıq mahnıdan ibarət olan məcmuəyə vokal silsilə deyilir. Buradakı mahnılar eyni və ya müxtəlif şairlərin sözlərinə olur. İlk vokal məcmuəni L.V.Bethoven yazıb.  ("Uzaq sevgilimə")

 

F. Şubert

"Gözəl dəyirmanşı qız" vokal silsilə

“Səfər”

İfa edir: Eduard Xill

Loading the player...
“Hara?” 

İfa edir: Ditrix Fişer Mur

Loading the player...
“Mənim”

İfa edir: Herman Prey

Loading the player...
“Ovçu”  

İfa edir: Herman Prey

Loading the player...
“Dəyirmançı və körfəz"

İfa edir: Herman Prey

Loading the player...
“Çayın laylası”  

İfa edir: Herman Prey

Loading the player...
F. Şubert

"Qış yolu" vokal silsilə

“Rahat yat”

İfa edir: Ditrix Fişer Diskau

Loading the player...
“Sevimli rəng”

İfa edir: Eduard Xill

Loading the player...
“Yaz yuxusu”

İfa edir: Ditrix Fişer Diskau

Loading the player...
“Şarmankaçı”

İfa edir: Peter Anders

Loading the player...
“Cökə” 

İfa edir: Mark Reyzen

Loading the player...
R. Şuman

"Şairin məhəbbəti”  vokal silsilə

“Mən qəzəblənmirəm” (Ya ne serjus)

İfa edir: Müslüm Maqomayev

Loading the player...
“Vı zlıye. Zlıye pesni” 

İfa edir: Ditrix Fişer Diskau

Loading the player...

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1