JANRLAR


Musiqi əsərinin növü; müxtəlif xüsusiyyətlər  
(quruluşu, ifaçı tərkibi, xarakteri, ifaçılıq mühiti və s.) əsasında müəyyənləşdirlir.VOKAL

 

 

ROMANS
(ispan. romanse – roman dilində, yəni ispanca)
1.instrumental müşayiətlə solo səs üçün yazılan lirik mahnı. 
2.Kamera – vokal musiqinin əsas janrlarından biri. Romans  orta əsrlərdə İspaniyada meydana gəlib, sonra başqa ölkələrə yayılmışdır. Romansın növləri: ballada, elegiya, barkarola. 
3. Vokal musiqidən iqtibas olunmuş lirik xarakterli instrumental pyes.

 

Ə. Abbasov

"Heyran olmuşam"

İfa edir: Rəşid Behbudov

Loading the player...
V. Adıgözәlov

"Qərənfil"  

İfa edir: Ramiz Quliyev (tar)

Loading the player...
Z. Bağırov

"Romans" 

İfa edir:  Şövkət Ələkbərova

Loading the player...
A. Borodin

"Dlya bereqov otchizni dalnoy"

Ifa edir: Mark Reyzen

Loading the player...
A. Borodin

"Yatmış knyajna"

Ifa edir: Sergey Leyferkus

Loading the player...
A. Borodin

"Qaranlıq meşənin mahnısı "

Ifa edir: Boris Xristov

Loading the player...
C. Caһangirov

"Nazənin"

İfa edir: Yaşar Səfərov   

Loading the player...
C. Caһangirov

"Gül camalın"

İfa edir: ifa edir:  Bülbül

Loading the player...
C. Caһangirov

"Dan ulduzu, bir də mən"

Loading the player...
Çaykovski Petr

"Sred şumnoqo bala"

İfa edir: Müslüm Maqomayev

Loading the player...
P. İ. Çaykovski

"To bılo ranneyu vesnoy"  

İfa edir: İ.Arxipova

Loading the player...
P. İ. Çaykovski

"Blaqoslavlayu  vas lesa"

İfa edir: Boris Qmırya

Loading the player...
P. İ. Çaykovski

"Zabıt tak skoro"

İfa edir: M.Maksakova

Loading the player...
P. İ. Çaykovski

"Mı sideli s toboy"

İfa edir: Boris Qmırya

Loading the player...
A. Darqomıjski

"Titulyar müşaviri"

İfa edir: Aleksandr Vedernikov

Loading the player...
A. Darqomıjski

"Soxulcan"

İfa edir: Aleksandr Vedernikov

Loading the player...
A. Darqomıjski

"Mən kədərliyəm"

İfa edir: İrina Boqaçeva

Loading the player...
A. Darqomıjski

"Qoca kapral"

İfa edir: Boris Qmırya

Loading the player...
A. Darqomıjski

"Mən sizi sevirdim"

İfa edir: İvan Kozlovskiy

Loading the player...
A. Darqomıjski

"16 yaş"

İfa edir: Qalina Pisarenko

Loading the player...
S. Ələsgərov

"Vətənimdir" 

İfa edir: Bülbül

Loading the player...
F. Əmirov

"Ulduz" 

İfa edir: Ləman Sarıyeva

Loading the player...
F. Əmirov

"Gülüm" 

İfa edir: Rəşid Behbudov

Loading the player...
Ü. Hacıbəyli

"Sənsiz" 

İfa edir: Bülbül

Loading the player...
Ü. Hacıbəyli

"Sevgili canan" 

İfa edir: Bülbül

Loading the player...
Q. Qarayev

"Mən sizi sevirdim"

İfa edir: Fidan Qasımova

Loading the player...
Q. Qarayev

"Gürcüstan təpələrində"

İfa edir: Fidan Qasımova

Loading the player...
M. Qlinka

"Yol mahnısı"

İfa edir: Mark Reyzen

Loading the player...
M. Qlinka

"Torağay"

İfa edir: Mark Reyzen

Loading the player...
M. Qlinka

"O gözəl anı xatırlayıram"

İfa edir: Mark Reyzen

Loading the player...
M. Qlinka

"Şübhə"

İfa edir: Mark Reyzen

Loading the player...
M. Qlinka

"V krovi qorit oqon jelannya"

İfa edir: Mark Reyzen

Loading the player...
M. Qlinka

"Ya zdes İnezilya"

İfa edir: Mark Reyzen

Loading the player...
M. Qlinka

"Ne iskuşay menya bez nujdı"

İfa edir: Mark Reyzen

Loading the player...
T. Quliyev

"Bəxtəvər oldum"

İfa edir:  Azər Zeynalov

Loading the player...
T. Quliyev

"Qızıl üzük"  

İfa edir:  Rəşid Behbudov   

Loading the player...
M. Musorqski

"Trepak"   

Loading the player...
Niyazi

"Arzu"     

İfa edir:  Fidan Qasımova  

Loading the player...
S. Raxmaninov

Romanslar

"Polyubila na peçal svoyu"

İfa edir: Nadejda Obuxova

Loading the player...
"Vesenniye vodı"

İfa edir: Yuriy Qulyayev

Loading the player...
"Siren"

İfa edir: İrina Arxipova

Loading the player...
"Zdes xoroşo"

İfa edir: Aleksandr Qradskiy

Loading the player...
N. Rimski-Korsakov

Romanslar

"Redeet oblakov letuchaya gryada"  

İfa edir: Yevgeniy Belov

Loading the player...
"Gürcüstan təpələrində" (Na xolmax Qruzii)  

İfa edir: İvan Kozlovskiy

Loading the player...
"Şərq romansı" (Vostoçnıy romans)

İfa edir: Nina Koşist

Loading the player...
"O, esli b tı moqla" 

İfa edir: Lidiya Çernıx

Loading the player...
A. Zeynallı

"Ölkəm" 

İfa edir:  Bülbül  

Loading the player...

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1