JANRLAR


Musiqi əsərinin növü; müxtəlif xüsusiyyətlər  
(quruluşu, ifaçı tərkibi, xarakteri, ifaçılıq mühiti və s.) əsasında müəyyənləşdirlir.VOKAL

 

MADRİQAL
(fran. madriqal, lat. mater - ana)    
İntibah dövründə (XIV-XVI əsrlər) İtaliyanın saray mədəniyyətində meydana gəlmiş musiqili-poetik janrdır. Mənşəyi qədim italyan mahnısı ilə bağlıdır. Latın dilində deyil, doğma italyan dilində oxunduğu üçün belə adlandırılmışdır. Vokal musiqidə iki, üçsəsli, hətta dörd, beşsəsli poema tipli madriqallar geniş yayılmışdır.

 

К.Monteverdi

Madriqal "Ohime Ch'o Cado"

Loading the player...
Orlando Di Lasso

Madriqal "Ola, o che bon eccho!"

Loading the player...

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1