JANRLAR


Musiqi əsərinin növü; müxtəlif xüsusiyyətlər  
(quruluşu, ifaçı tərkibi, xarakteri, ifaçılıq mühiti və s.) əsasında müəyyənləşdirlir.VOKAL

 

 

MAHNI, NƏĞMƏ
vokal musiqinin formalarından biri olub, xalq musiqi yaradıcılığında, musiqi məişətində, həmçinin professional musiqidə geniş yayılmışdır. Geniş dinləyici kütləsinə ünvanlanmış mahnılar müxtəlif janr xüsusiyyətləri ilə fərqlənir. 

 

Ş. Axundova

"Həsrətindən" 

İfa edir:  Gülyanaq Məmmədova

Loading the player...
Ş. Axundova

"Lay-lay"

İfa edir: Almaz Orucova

Loading the player...
Ş. Axundova

"Nədən oldu

İfa edir:  Sahib Ibrahimov

Loading the player...
Z. Bağırov

"Könlüm sənindir"

İfa edir:  İlqar Muradov

Loading the player...
Z. Bağırov

"Niyə susdun gözəl oğlan" 

İfa edir:  Şövkət Ələkbərova

Loading the player...
F. Әmirov

"Sevdiyim yardır mənim"  

İfa edir: Rəşid Behbudov

Loading the player...
F. Әmirov

"Gülərəm, gülsən"

İfa edir: Rəna Əliyeva

Loading the player...
F. Şubert

"Qu quşun mahnısı"

İfa edir: Joşua Bell  

Loading the player...
F. Şubert

"Serenada"

İfa edir: İvan Ayvazovski

Loading the player...
R. Hacıyev

"Sevgilim"

İfa edir: Vaqif Mustafazadə

Loading the player...
R. Hacıyev

"Azərbaycan"

İfa edir: Rəşid Behbudov

Loading the player...
T. Quliyev

"Səhər nəğməsi"

İfa edir: Rəşid Behbudov

Loading the player...
S. Rüstәmov

"Alagöz"

İfa edir: Amanat Səlimova

Loading the player...
S. Rüstәmov

"Bənövşə"  

İfa edir: Gülağa Məmmədov

Loading the player...
S. Rüstәmov

"Hardasan" 

İfa edir: Şövkət Ələkbərova

Loading the player...
S. Rüstәmov

"Həkim qız"

İfa edir: Gülağa Məmmədov

Loading the player...

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1