JANRLAR


Musiqi əsərinin növü; müxtəlif xüsusiyyətlər  
(quruluşu, ifaçı tərkibi, xarakteri, ifaçılıq mühiti və s.) əsasında müəyyənləşdirlir.VOKAL

 

BALLADA
(provans. ballada – rəqs etmək)
1. İlkin mənada rəqslə müşayiət olunan provansal mahnısı; sonradan – lirik rəvayət, əfsanə xarakterli, dramatik və fantastik məzmunlu ədəbi əsər; 
2. 19-cu əsrdən vokal və instrumental musiqi pyesi.

 

F. Şubert

"Meşə çarı"  ballada

İfa edir: Jerald Mur

Loading the player...

F. Şopen

Ballada №1 g-moll

İfa edir: Artur Rubinşteyn

Loading the player...

C. Haciyev

"Ballada"  fortepiano üçün

İfa edir: Fərhad Qarayusifli  

Loading the player...

F. Əmirov

Ballada

İfa edir: Murad Adigozəlzade, Piano

Loading the player...

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1