JANRLAR


Musiqi əsərinin növü; müxtəlif xüsusiyyətlər  
(quruluşu, ifaçı tərkibi, xarakteri, ifaçılıq mühiti və s.) əsasında müəyyənləşdirlir.MUSİQİLİ DRAMA

 

 

 

UŞAQ OPERA
Uşaqların həyat tərzini və ya uşaqlar üçün nəsihətli mövzuları əks etdirən opera növü uşaq operası adlanır. Məsələn, S.Hacıbəyovun Nizaminin əsəri əsasında yazdığı "İskəndər və çoban", N.Əliverdibəyovun "Cırtdan" və başqa operaları buna misaldır.

 

Əliverdibəyov Nazim

"Cırdtan" opera-nağıl 

1 hissə. Proloq
Loading the player...
2 hissə. Epiloq
Loading the player...
Məmmədov İbrahım

"Tülkü və çoban iti" - opera-balet 

Səhərin açılması
Loading the player...
Böyük vals

Loading the player...
Dovşanın rəqsi
Loading the player...
Qurbahaların rəqsi
Loading the player...
Yürüş
Loading the player...
İrəli Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1