JANRLAR


Musiqi əsərinin növü; müxtəlif xüsusiyyətlər  
(quruluşu, ifaçı tərkibi, xarakteri, ifaçılıq mühiti və s.) əsasında müəyyənləşdirlir.MUSİQİLİ DRAMA

 

 

 

OPERETTA
(ital. operetta, fran. operette – kiçik opera)
komik xarakterli musiqili səhnə əsəri. 
Operettada vokal musiqi, rəqs, estrada sənəti elementləri ilə aşılanmış balet, xor, danışıq dialoqları vəhdət təşkil edir. 

 

Ü. Hacıbəyli

"Arşın mal alan" 

Giriş (baş mövzu, Arşın malçının çağırışı - leyttema)
Loading the player...
Əsgərin ariyası 
Loading the player...
Qızlar xoru 
Loading the player...
Gülçöhrənin ariyası 
Loading the player...
Asyanın mahnısı və rəqsi 
Loading the player...
Vəli və Tellinin dueti
Loading the player...
Gülçöhrənin naləsi 
Loading the player...
S. Rüstəmov

"Durna"

Muradla Durnanın dueti

Loading the player...

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1