JANRLAR


Musiqi əsərinin növü; müxtəlif xüsusiyyətlər  
(quruluşu, ifaçı tərkibi, xarakteri, ifaçılıq mühiti və s.) əsasında müəyyənləşdirlir.MUSİQİLİ DRAMA

 

 

 

MUSIQİLİ KOMEDİYA
 musiqi janrı; komik məzmuna malik musiqili səhnə əsəri.

Solistlər, xor, balet və orkestr tərəfindən ifa olunur, musiqi epizodları danışıq dialoqları ilə növbələşir.
"Arşın mal alan" musiqili komediyası. Üzeyir Hacıbəyli.

 

Üzeyir Hacıbəyli

"Arşın mal alan" musiqili komediyası.

Giriş (baş mövzu, Arşın malçının çağırışı - leyttema)

Loading the player...

Əsgərin ariyası

Loading the player...

Qızlar xoru  

Loading the player...

Gülçöhrənin ariyası

Loading the player...

Asyanın mahnısı və rəqsi

Loading the player...

Vəli və Tellinin dueti  

Loading the player...

Gülçöhrənin naləsi  

Loading the player...

T. Xrennikov

“Heç nədən səs-küy” musiqili komediya 

Klaudinonun serenadası. Vokal

İfa edir: Yevgeniy Kibkalo

Loading the player...

Klaudinonun serenadası. Saksofon

İfa edir: Margarita Şapoşnikova

Loading the player...

Sarxoşların mahnısı 

Loading the player...

Boraxionun serenadası

İfa edir: Georgiy Dudarev

Loading the player...

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1