JANRLAR


Musiqi əsərinin növü; müxtəlif xüsusiyyətlər  
(quruluşu, ifaçı tərkibi, xarakteri, ifaçılıq mühiti və s.) əsasında müəyyənləşdirlir.MUSİQİLİ DRAMA

 

 

 

BALET
(fr. ballet, ital. ballo – oynayıram, rəqs edirəm)
1. musiqili səhnə əsəri; məzmunu rəqslərlə ifadə olunan, orkestr musiqisinin müşayiəti ilə göstərilən tamaşa; rəqslərdən ibarət teatr tamaşası. 
2.Balet  tamaşası üçün yazılmış musiqi əsəri; Balet musiqisi müstəqil bədii əhəmiyyət kəsb edir və konsert estradasında ifa olunur. 
Müxtəlif məzmunlu baletlərdə (operada olduğu kimi) fantastik və əyləncəli süjetlərlə yanaşı, ən dərin və təsirli mövzular təcəssüm olunur. 
3.Rəqs sənəti.

 

Ə. Bədəlbəyli

"Qız qalası" baleti 

Giriş
Loading the player...
Gülyanaq və Poladın adajiosu
Loading the player...
Azərbaycanlı qızın rəqsi
Loading the player...
Gülyanağın toy rəqsi (Xalq mövzusu)
Loading the player...

F. Əmirov

“Min bir gecə”  baleti 

"Adajio"

İfa edir: Dnepropetrovsk Akademik Opera və Balet Teatrının orkestri

Loading the player...

"Şəhriyar və Şəhrizadın dueti"

İfa edir: Belorus Simfonik Orkestri, dirijor: Yuriy Lukyanin

Loading the player...

"Alibaba və 40 quldurlar"

İfa edir: Azərbaycan Dovlət Opera və Balet Teatrının Orkestri

Loading the player...

S. Hacıbəyov

“Gülşən” baleti

"Gülşənin rəqsi"

Loading the player...

"Gülşənlə Azadın adajiosu"

Loading the player...

Q. Qarayev

“Yeddi gözəl” baleti

"Gözəllər gözəli"
Loading the player...
"Hind gözəli"
Loading the player...
"Aysənin rəqsi"
Loading the player...

"Vals"

İfa edir: Mixaylo Krijanovski (skripka) və Anastasiya Boyko (piano)

Loading the player...

Q. Qarayev

"İldırımlı yollarla"  baleti

"Qızların gitara ilə rəqsi"
Loading the player...
"İldırımlı yollarla" (yürüş)
Loading the player...

A. Qlazunov

“Raymonda”  baleti

"Ispan rəqsi"

İfa edir: Dövlət SSRİ Simfonik Orkestri, dirijor Evgeny Svetlanov

Loading the player...

"Böyük vals"

İfa edir: Dövlət SSRİ Simfonik Orkestri, dirijor Evgeny Svetlanov

Loading the player...

"Böyük adajio" violin və orkestr üçün

İfa edir: Qatar Filarmonik Orkestri

Loading the player...

"Vals"

İfa edir: Yaşa Xeyfetz

Loading the player...

II pərdə antrakt

Loading the player...

R. Qliyer

“Qırmızı çiçək”  baleti

Tao Xoa variasiyası

İfa edir: Leninqrad Opera və Balet Teatrının Orkestri

Loading the player...

Tao Xoa və fenikslar adajiosu

İfa edir: Leninqrad Opera və Balet Teatrının Orkestri

Loading the player...

Sovet dənizçilərinin rəqsi "Yabloçko" 

İfa edir: Böyük Teatrının Orkestri. 1927

Loading the player...

A. Məlikov

“Məhəbbət əfsanəsi” baleti Adajio

Loading the player...

S. Prokofyev

"Zoluşka" baleti

Zoluşkanın mövzusu 

İfa edir: Royal Filarmonik Orkestri

Loading the player...

Qalop 

İfa edir: Olqa Şkrıgunova və Mariya Kalönova

Loading the player...

Süita

İfa edir: Moskva Musiqi İnstitutunun Tələbələr Orkestri

Loading the player...

Vals

İfa edir: Olqa Koçneva - skripka, Elizaveta Qinzburq - piano

Loading the player...

Qavot

İfa edir: Royal Filarmonik Orkestri

Loading the player...

S. Prokofyev

“Romeo və Culyetta”  baleti

"Giriş"

İfa edir: Böyük Teatrın Orkestri, dirijor: A.Ziuraitis

Loading the player...

"Küçə oyanır"

İfa edir: Rusiya Milli Simfonik Orlestri, dirijor – Mixail Pletnev

Loading the player...

"Səhər"

İfa edir: Rusiya Milli Simfonik Orlestri, dirijor – Mixail Pletnev

Loading the player...

"Cəngavərlərin rəqsi"

İfa edir: Rusiya Milli Simfonik Orlestri, dirijor – Mixail Pletnev

Loading the player...

"Merkutsio"

İfa edir: A.V.Gavrilov

Loading the player...

"Pater Lorenso"

İfa edir:A.V.Gavrilov

Loading the player...

"Sevgi mövzusu"

İfa edir: Rusiya Milli Simfonik Orlestri, dirijor – Mixail Pletnev

Loading the player...

"Culyetta - qızdır"

İfa edir: Rusiya Milli Simfonik Orlestri, dirijor – Mixail Pletnev

Loading the player...

İ. Stravinski

“Petruşka”  baleti

"Maslennitsa"

İfa edir: Maurizio Pollini

Loading the player...

"Rus"

İfa edir: Maurizio Pollini

Loading the player...

"Petruşka"

İfa edir: Maurizio Pollini

Loading the player...

Polad Bülbüloğlu

“Eşq və Olüm” baleti

Loading the player...

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1