JANRLAR


Musiqi əsərinin növü; müxtəlif xüsusiyyətlər  
(quruluşu, ifaçı tərkibi, xarakteri, ifaçılıq mühiti və s.) əsasında müəyyənləşdirlir.MUSİQİLİ DRAMA

 

 

 

OPERA
(ital. opera – hadisə, əsər)    orkestrin müşayiətilə səhnədə ifa olunan musiqili dram. Burada aktyorlar musiqi mətnini oxuyurlar və vokal sənəti səhnə ustalığı ilə qovuşdurulur. 
Opera libretto əsasında yazılır və pərdələrə, səhnələrə, şəkillərə bölünür. 
Operanın əsas tərkib hissələri: ariyalar, reçitativlər, ansambllar, xorlar, balet səhnələri, uvertüra, simfonik antraktlar.

 

Ü. Hacıbəyli

"Leyli və Məcnun"  operası 

Giriş
Loading the player...
Xor "Şəbi hicran"
Loading the player...
Qızlar xoru  "Bu gələn yara bənzər"
Loading the player...
III pərdə. Leyli və İbn Səlamın dueti
Loading the player...
Z. Hacıbәyov

"Aşıq Qərib"

İfa edir: Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının Orkestri

dirijor: Niyazi, tar: Bəhram Mansurov

Loading the player...
M. Maqomayev

"Nərgiz"  operası 

Çobanın  ariyası 

İfa edir:  Rəşid Behbudov

Loading the player...
Nərgizin gəmgin mahnısı

İfa edir: Sona Aslanova 

Loading the player...
Nərgizin ariyası 

İfa edir  Aynur İsgəndərli

Loading the player...
M. Maqomayev

"Şah  İsmayıl"  operası 

Müqəddimə
Loading the player...
Aslan şahın ariyası  

İfa edir: Müslüm Maqomayev

Loading the player...
F. Əmirov

"Sevil" operası 

Uvertyura – proloq
Loading the player...
Sevilin ariozosu
Loading the player...
Balaşın mahnısı
Loading the player...
N. Rimski-Korsakov

"Qar Qız"  operası

Qar qız ariyası

İfa edir: Alina Yarovaya

Loading the player...
Berendey kralı kavatinası

İfa edir: Sergey Lemeşev

Loading the player...
Kupava və Berendeyin dueti

İfa edir: Antonina İvanova və Sergey Lemeşev

Loading the player...
Kupavanın mahnısı

İfa edir: Galina Vişnevskaya

Loading the player...
N. Rimski-Korsakov

"Çar gəlini"  operası

Uvertura

Moskva Filarmonik Orkestr, dirijor - Aleksandr Andrianov

Loading the player...
I pərdə. Qryaznoyun reçitativ və ariyası  

İfa edir: Dmitriy Hvorostovskiy

Loading the player...
Marfanın ariyası 

İfa edir: Bella Rudenko

Loading the player...
III pərdə. Lyubaşanın ariyası “Vot do çeqo ya dojila”   

İfa edir: Elena Obrazsova

Loading the player...
Lyubaşanın a kapella mahnısı  

İfa edir: Galina Borisova ( mezzo-soprano)

Loading the player...
N. Rimski-Korsakov

"Sadko"  operası

Giriş. "Okean, more sinee"
Loading the player...
Sadkonun reçitativ və mahnısı
Loading the player...
IV şəkil. Xor “Vısota”
Loading the player...
Sadkonun mahnısı “Zaiqrayte moi quselki”
Loading the player...
Volxovanın laylası  

İfa edir: Qalina Kovalyeva

Loading the player...
A. Rubinşteyn

“Demon”  operası

Giriş
Loading the player...
I pərdə. Qızların xoru “Xodim mı k Araqve svetloy”
Loading the player...
Demonun monoloqu  "Lənətlənmiş dünya" (Proklyatiy mir)
Loading the player...
Senodalın ariozosu

İfa edir: İ.Kozlovskiy

Loading the player...
Kişilərin xoru “Noçenka”
Loading the player...
II pərdə. Demonun romansı “Ya tot, kotoromu vnimala”
Loading the player...
Tamaranın romansı “Noç tepla, noç tixa”  

İfa edir: Maria Bieshu

Loading the player...
P.İ. Çaykovski

“Yevgeniy Onegin”  operası

I pərdə, 1 şəkil, Giriş. Duet və Kuartet

İfa edir: S.Lemeşev, Q.Vişnevskaya, Q.Belov

Loading the player...
I pərdə, 2 şəkil. Məktub səhnəsi 
Loading the player...
I pərdə, 3 şəkil, Səhnə və ariya Onegina

İfa edir: Böyük Teatrın solistlər, xor və orkestr, dirijor Vasiliy Nebolsin

Loading the player...
Lenskinin ariozosu "Kak sçastliv ya" 

İfa edir: Böyük Teatrın solistləri, xor və orkestr, dirijor Vasiliy Nebolsin

Loading the player...
II pərdə, 1 şəkil. Mazurka və səhnə
Loading the player...
II pərdə, 1 şəkil. Bal u Larinyh. Antrakt, vals, scena i hor

İfa edir: Böyük Teatrın solistləri, xor və orkestr, dirijor Boris Haykin. 1955

Loading the player...
II pərdə, 5 şəkil. Lenskinin ariyası  

İfa edir: Böyük Teatrın solistləri, xor və orkestr

V.Petrova, soprano - Larina, Q.Vişnevskaya, soprano - Tatyana,

L.Avdeeva, kontralto - Olga,

E.Verbitskaya, metso-soprano - Filipevna, dayə

Loading the player...
P.İ. Çaykovski

"Qaratoxmaq qadın"  operası

Giriş

İfa edirBöyük Teatrın Orkestr və xoru, dirijor – Samiul Samosud. 1940

Loading the player...
I şəkil. Germanın ariozosu “Ya imeni yeyo ne znayu”  

İfa edir: Böyük Teatrın Orkestr və xoru, dirijor – Samiul Samosud. 1940

solist: Nikandr Hanayev

Loading the player...
Tomskinin balladası "Üç kartlar" 

İfa edir: Böyük Teatrın Orkestr və xoru, dirijor – Samiul Samosud. 1940

solist: Aleksandr Baturin

Loading the player...
II şəkil. Liza və Polinanın dueti  

İfa edir: Böyük Teatrın Orkestr və xoru, dirijor – Samiul Samosud. 1940

solistlər: Kseniya Derjinskaya, Mariya Maksakova

Loading the player...
Polinanın romansı  

İfa edir: Böyük Teatrın Orkestr və xoru, dirijor – Samiul Samosud. 1940

solist: Mariya Maksakova

Loading the player...
Lizanın ariyası “Otkuda eti slyozı”

İfa edir: Böyük Teatrın Orkestr və xoru, dirijor – Samiul Samosud. 1940

solist: Kseniya Derjinskaya

Loading the player...
Germanın ariozosu “Prosti nebesnoe sozdaniye”

İfa edir: Zurab Ancaparidze

Loading the player...
II pərdə. III şəkil. Knyaz Yeletskinin ariyası “Ya vas lyublyu”

İfa edir: Yuriy Mazurok

Loading the player...
IV şəkil. Giriş. Qrafinyanın fransız dilində mahnısı 

"Je-crains-de-lui-parler-la-nu"

İfa edir: Valentina Levko

Loading the player...
VI şəkil. Lizanın səhnə və ariozosu “Ax istomilas ya qorem”

İfa edir: Tamara Milaşkina

Loading the player...
VII şəkil. Germanın ariozo “Şto naşa jizn? İqra”

İfa edir: Vladimir Atlantov

Loading the player...
İrəli Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1