JANRLAR


Musiqi əsərinin növü; müxtəlif xüsusiyyətlər  
(quruluşu, ifaçı tərkibi, xarakteri, ifaçılıq mühiti və s.) əsasında müəyyənləşdirlir.
MUSİQİLİ DRAMA

 

 

 

EPİK OPERA 
Nağıl və ya dastan sujetlərinə yazılan opera növü epik opera adlanır.  Nümunə M.İ.Qlinka "Ruslan və Lyudmila",  A.P.Borodin  "Knyaz  İqor"  operaları və s.

 

A. Borodin

"Knyaz İqor" operası

Uvertyura

İfa edir: Gnesin adınaTələbə Simfonik Orkestri

Dirijor: Vyacheslav Çistyakov

Loading the player...
Proloqdan “Slava” xoru  

İfa edir: Saratov Opera və Balet Teatrının Orkestri və xor

Loading the player...
I pərdə. Qalitskinin mahnısı 

İfa edir: İvan Petrov-Krause

Loading the player...
II pərdə. İqorun ariyası

İfa edir: Dmitriy Xvorostovskiy

Loading the player...
Qıpçak qızların xoru “Uletay na krılyax” 

İfa edir: uşaq xoru "Mavi Quş" və Rusiya Xalq Çalğı Alətləri

Akademik Milli Orkestri, dirijor: Vladimir Andropov

Loading the player...
III pərdə. Xan Konçakın ariyası  

İfa edir: Mark Reyzen

Loading the player...
IV pərdə. Yaroslavlanın ağısı 

İfa edir: Galina Qorçakova

Loading the player...

Darqomijski Aleksandr

"Su pərisi" operası

Uvertura

Loading the player...

Sonata №1 Op.2 f-moll

I pərdə. Dəyirmançının ariyası   

Loading the player...

Nataşanın tersetdən solosu

Loading the player...

Nataşanın mahnısı "Po kamuşkam"

Loading the player...

III pərdə. Olqanın mahnısı

Loading the player...

Xor "Svatuşka"

Loading the player...

Qlinka Mixail

"Ruslan və Lyudmila" operası  

Uvertyura

İfa edir: Smolenskinin Rus Milli Orkestri

Loading the player...

Lyudmilanın kavatinası

İfa edir: Qalina Kovaleva   

Loading the player...

Farlafın rondosu

İfa edir:  F.İ.Şalyapin

Loading the player...

II pərdə. Ruslanın ariyası 

İfa edir: Georgiy Seleznev,

Leningrad Dövlət Filarmoniyanın Simfonik Orkestri

Loading the player...

III pərdə. Fars qızlarının xoru.

İfa edir: Böyük Teatrının Xor və Orkestri, dirijor: S.Samosud. 1938

Loading the player...

Ratmirin ariyası 

İfa edir: Erik Kurmanqaliyev 

Loading the player...

Çernomorun marşı  

İfa edir: Böyük Teatrının Orkestri, dirijor: K.Kondraşin. 1950

Loading the player...

IV pərdə. Lyudmilanın ariyası  

İfa edir: Böyük Teatrın orkestr və xoru, dirijor – K.Kondraşin 

solist – V.Firsova

Loading the player...

V pərdə. “Ax tı svet Lyudmila” xor 

Loading the player...
Rimski-Korsakov

"Sadko"  operası   

Giriş. "Okean, more sinee"

Loading the player...
Sadkonun reçitativ və mahnısı

Loading the player...
IV şəkil. Xor “Vısota”
Loading the player...
Sadkonun mahnısı “Zaiqrayte moi quselki”
Loading the player...
Volxovanın laylası  

İfa edir: Qalina Kovalyeva

Loading the player...

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1