JANRLAR


Musiqi əsərinin növü; müxtəlif xüsusiyyətlər  
(quruluşu, ifaçı tərkibi, xarakteri, ifaçılıq mühiti və s.) əsasında müəyyənləşdirlir.AZƏRBAYCAN MUSİQİSİ

 

 

ZƏRBİ MUĞAM
instrumental müşayiəti dəqiq və sabit ölçülü musiqidən, vokal qismi isə ritmik cəhətdən sərbəst improvizasiya əsasında ifa olunan mürəkkəb və dəyişkən vəznli muğamdan ibarət Azərbaycan orijinal xalq musiqi forması; məsələn: heyratı, şikəstə, mənsuriyyə, kərəmi, maani, ovşarı, arazbarı və s.

 

Heyratı (1980)

oxuyur Bakir Haşımov

xalq çalğı alətləri orkestri, dirijor N.Əzimov.

Loading the player...
Arazbarı (1983)

oxuyur Alim Qasımov 

B.Mansurov (tar), E.Bədəlov (kamança)

Loading the player...
Mani  (1983)

oxuyur Alim Qasımov 

B.Mansurov (tar), E.Bədəlov (kamança)

Loading the player...
Heydəri  (1983)

oxuyur Alim Qasımov 

B.Mansurov (tar), E.Bədəlov (kamança)

Loading the player...
Ovşarı (1983)

oxuyur Alim Qasımov

B.Mansurov (tar), E.Bədəlov (kamança)

Loading the player...
Səmayi-Şəms  (1986)

oxuyur Baba Mahmudoğlu

”Dastan” instrumental ansamblı

Loading the player...
Arazbarı-Mani (1987)

oxuyur Ağaxan Abdullayev,

A.Abdullayev (tar), Ə.Vəzirov (kamança)

Loading the player...
Kəsmə şikəstə  (1988)

oxuyur Eynulla Cəbrayılov

xalq çalğı alətləri ansamblı

Loading the player...
Səmayi-Şəms  (1989)

oxuyur Qədir Rüstəmov

İ.Rzayevin rəhbərliyi ilə xalq çalğı alətləri ansamblı

Loading the player...
Qarabağ şikəstəsi  (1989)

oxuyur Zahid Quliyev

”Araz”xalq çalğı alətləri ansamblı

Loading the player...
Mənsuriyyə  (1991)

oxuyur Qədir Rüstəmov

İ.Rzayevin rəhbərliyi ilə xalq çalğı alətləri ansamblı

Loading the player...
Ovşarı (1992)

oxuyur Ağaxan Abdullayev

Z.Əliyev (tar),  Ə.Vəzirov (kamança)

Loading the player...
Üzzal Zərbi (2002)

oxuyur  Elbrus Abdulzadə 

E.Mansurov (tar), E.Mansurov (kamança)

Loading the player...

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1