JANRLAR


Musiqi əsərinin növü; müxtəlif xüsusiyyətlər  
(quruluşu, ifaçı tərkibi, xarakteri, ifaçılıq mühiti və s.) əsasında müəyyənləşdirlir.AZƏRBAYCAN MUSİQİSİ

 

 

AŞIQ HAVALARI
xalq tərəfindən yaradılan və xalq məişətində geniş yayılmış rəqslər.


AYDIN ÇOBANOĞLU
Baş dübeyti
Loading the player...
Nəcəfi
Loading the player...
Baş sarıtel
Loading the player...
Mixəyi
Loading the player...
ƏHMƏD SADAXLI
Dilqəmi
Loading the player...
Sultanı
Loading the player...
Mansırı
Loading the player...
Bayramı
Loading the player...
ƏLƏSGƏR TAĞIYEV
Ovşarı
Loading the player...
İran dübeyti
Loading the player...
Misri
Loading the player...
Zarıncı
Loading the player...
ƏMRAH GÜLMƏMMƏDOV
Baş divani
Loading the player...
Mina gəraylı
Loading the player...
Şah Xətai 
Loading the player...
Orta sarıtel
Loading the player...
İMRAN HƏSƏNOV
Qaytarma
Loading the player...
Dolhicranı
Loading the player...
Aran gözəlləməsi
Loading the player...
Bağbanı
Loading the player...
MURAD NİYAZLI
Aşıq Hüseyni
Loading the player...
Cəlili
Loading the player...
Gilənar
Loading the player...
Gödəkdonu
Loading the player...
NƏSRƏDDİN İSMAYILOV
Sallama gəraylı
Loading the player...
Qaraçı
Loading the player...
Yüngül şərili
Loading the player...
Şahsevəni
Loading the player...
NURƏDDIN QASIMLI
İbrahimi
Loading the player...
Fəxri
Loading the player...
Ruhani
Loading the player...
Baş divani
Loading the player...
AŞIQ UMBAY AXUNDOV VƏ ƏDALƏT AXUNDOV. (1989-cu il)
Göyçəgülü
Loading the player...
Kürd bayatılar
Loading the player...
Ayaq Cəlili
Loading the player...
El havası
Loading the player...

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1