JANRLAR


Musiqi əsərinin növü; müxtəlif xüsusiyyətlər  
(quruluşu, ifaçı tərkibi, xarakteri, ifaçılıq mühiti və s.) əsasında müəyyənləşdirlir.AZƏRBAYCAN MUSİQİSİ

 

 

XALQ MAHNILARI
vokal musiqi janrı. Xalq mahnıları qədim dövrlərdən bəri yaranaraq şifahi surətdə, yaddaş vasitəsilə nəsildən-nəslə keçmiş və təkmilləşərək, dəyişilərək müxtəlif variantlarda müasir dövrə gəlib çatmışdır.
Xalq mahnılarının sözlərinin və musiqisinin müəllifləri məlum deyil. Çox zaman bu mahnılar insanların hiss və duyğularının ifadəsi olaraq yaranır. Xalq mahnısı xalqın arzu və düşüncələrini, onun dünyagörüşünü, həyat tərzini və məişətini, əmək prosesini, adət və ənənələrini, mərasimlərini əks etdirir. 
Növləri:
a) Əmək mahnıları - əkinçiliklə, maldarlıqla, sağıcılıqla, xalçaçılıqla və digər xalq sənət növləri ilə bağlı mahnılar. 
b) Mərasim mahnıları – mövsüm (təqvim) mərasimlərilə bağlı mahnılar: yazın gəlməsi ilə qeyd olunan Novruz mərasimində oxunan mahnılar; ailə mərasimləri ilə - toy və matəm mərasimləri ilə bağlı mahnılar. 
c) Məişət mahnıları – beşik mahnıları: laylay, ninni, oxşama; uşaq mahnıları, lirik mahnılar, yumorlu və satirik mahnılar. 
d) Tarixi mahnılar – xalq qəhrəmanları və tarixi hadisələrlə bağlı mahnılar.

 

"Almanı alma gəlin"

Oxuyur: Mehman Hacıbəyli

Loading the player...
"Ay dilbər"

Oxuyur: Mələkxanım Eyyubova

Loading the player...
"Azərbaycan maralı"

Oxuyur: Fatma Mehrəliyeva

Loading the player...
"Bazardan alma"

Oxuyur: İlahə Fəda

Loading the player...
"Bəh-bəh"

Oxuyur: Yaqut Abdullayeva

Loading the player...
"Bəri bax"

Oxuyur: Bülbül

Loading the player...
"Evləri var xana-xana"

Oxuyur: Rəşid Behbudov

Loading the player...
“Əlinde sazin qurbanı"

Oxuyur: Lütfiyar İmanov

Loading the player...
"Getmə-getmə"

Oxuyur: Alim Qasımov

Loading the player...
"Gül açdı"  

Oxuyur: Nəzakət Teymurova

Loading the player...
"Xumar oldum"

Oxuyur: Cabbar Qaryağdıoğlu

Loading the player...
"İrəvanda xal qalmadı"

Oxuyur: Xan Şuşinski

Loading the player...
"Kəklik"

Oxuyur: Bülbül

Loading the player...
"Küçələrə su səpmişəm"

Oxuyur: Rəşid Behbudov

Loading the player...
"Laçın"

Oxuyur: Rəşid Behbudov

Loading the player...
“Qara tellər"

Oxuyur: Bülbül

Loading the player...
"Qoy gülüm gəlsin"

Oxuyur: Elnarə Abdullayeva

Loading the player...
"Şuşanın dağları"

Oxuyur: Xan Şuşinski

Loading the player...
"Sona bülbüllər"

Oxuyur: Qədir Rüstəmov

Loading the player...
"Üç telli durna"

Oxuyur: Şövkət Ələkbərova

Loading the player...
"Yeri, dam üstə yeri"

Oxuyur: Fədayə Laçın.

Loading the player...

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1