JANRLAR


Musiqi əsərinin növü; müxtəlif xüsusiyyətlər  
(quruluşu, ifaçı tərkibi, xarakteri, ifaçılıq mühiti və s.) əsasında müəyyənləşdirlir.XOR, ORATORİYA

 

 

 

XORAL
(lat. choralis – xor, cantus choralis – xorla oxuma)
Katolik kilsələrində latın dilində ifa olunan birsəsli oxumalardır. XVI əsrdən alman dilində çoxsəsli protestant xoralı yaranır. 
Xoralın əsas xüsusiyyətləri: - ağır temp, az hərəkətli ritm, akkord üslubu. Xoral orqan müşayiəti ilə səslənir.

 

İ. S. Bax

Matthæus-Passion №35

"O Mensch, bewein dein Sunde gross"

Loading the player...
M. P. Musorqski

"Boris Qoduno"  operası

Xoral

Loading the player...

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1