JANRLAR


Musiqi əsərinin növü; müxtəlif xüsusiyyətlər  
(quruluşu, ifaçı tərkibi, xarakteri, ifaçılıq mühiti və s.) əsasında müəyyənləşdirlir.XOR, ORATORİYA

 

 

 

KANTATA
(ital. cantata, cantare – oxumaq)
1. XVII əsrin əvvəllərində (İtaliyada) sonatadan fərqli olaraq, oxumaq üçün müşayiətli əsər; 
2. solist müğənnilər, orkestr, həmçinin xor üçün yazılmış, bitmiş nömrələrdən ibarət olan və konsert planında ifa olunması nəzərdə tutulan əsər. 
İfa tərzinə görə Kantata  oratoriyaya bənzəyir; tədricən Kantata və oratoriyanın müəyyənləşdirən fərqlər yox olmuşdur; böyük həcmli Kantata  oratoriyaya yaxınlaşır və adətən daha bütöv və inkişaflı süjetə malik olan lirik elementlərlə seçilir.

 

C. Cahangirov

"Füzuli" kantatası 

Loading the player...
A. Əlizadə

"Təntənə" kantatası

İfa edir: Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri dirijor – Rauf Abdullayev

Loading the player...
A. Əlizadə

"Azərilər" kantatası

İfa edir: Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri dirijor – Rauf Abdullayev

Loading the player...
S. Prokofyev

“Aleksandr Nevskiy”  kantatası  

İfa edir: Simfonik Orkestr, dirijor – Jan Klod Kasadesus

1 hissə
Loading the player...
2 hissə
Loading the player...
3 hissə
Loading the player...
4 hissə
Loading the player...
5 hissə
Loading the player...
6 hissə
Loading the player...
Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1