JANRLAR


Musiqi əsərinin növü; müxtəlif xüsusiyyətlər  
(quruluşu, ifaçı tərkibi, xarakteri, ifaçılıq mühiti və s.) əsasında müəyyənləşdirlir.XOR, ORATORİYA

 

 

 

ORATORİYA
(lat. oratorium – nitq, bəlağət)   – xor, solist, orkestr üçün yazılmış böyük həcmli musiqi əsəri; epik-dramatik xarakterə və inkişaflı süjetə malikdir. 

 

F. Y. Haydn

Oratoriya "İlin fəsilləri"

1 hissə. Simonun ariyası

Loading the player...
G. F. Hendel

Oratoriya  “Samson”  № 4

Manoahın ariyası

İfa edir: Vladimir Çibisov (bas-bariton)

Loading the player...
Dalilanın ariyası

Loading the player...
Dalilanın ariyası. h-moll № 15

Loading the player...
İzrail qızının ariyası

Loading the player...
Samsonun ariyası

Loading the player...
Xor № 57

Loading the player...
İ. S. Bax

Milad Bayramı Oratoriyası

Loading the player...
V. Adıgözəlov

"Qarabağ Şikəstəsi"

Dirijor: Y.Adıgözəlov

İfa edir: Solo - R.Adıgözəlov,

A.Qasımov, S.İsmayılova, tar - R.Quliyev

Proloq

Loading the player...
Qatar-bayatı

Loading the player...
Segah

Loading the player...
Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1