JANRLAR


Musiqi əsərinin növü; müxtəlif xüsusiyyətlər  
(quruluşu, ifaçı tərkibi, xarakteri, ifaçılıq mühiti və s.) əsasında müəyyənləşdirlir.XOR, ORATORİYA

 

 

 

MESSA
(ital. messa; fr. messe; lat. missa)

 

xor üçün (o cümlədən, müğənni solistlər üçün) çox hissəli əsər. İnstrumental müşayiətdən istifadə olunur, bəzən müşayiətsiz olur. 

 

Katolik kilsədə sübh və ya günorta ibadəti zamanı ifa olunmaq üçün nəzərdə tutulan latın mətnləri əsasında bəstələnir.

 

İ. S. Bax

Messa  h-moll

İfa edir:  Bavariya Simfonik Orkestri və xoru,

dirijor – Oyqen Yoxum

"Kurie eleison" 
Loading the player...
"Gloria" 
Loading the player...

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1