JANRLAR


Musiqi əsərinin növü; müxtəlif xüsusiyyətlər  
(quruluşu, ifaçı tərkibi, xarakteri, ifaçılıq mühiti və s.) əsasında müəyyənləşdirlir.XOR, ORATORİYA

 

 

 

XOR
(yunan. choros – yığıncaq, camaat)
1.Vokal musiqinin kollektiv ifası.
2. Xor oxuması üşün təşkil edilmiş musiqi kollektivi – xor kapellası. 
3.Xor üçün yazılmış musiqi əsəri.
Xor üçün zəruri sayılan əlamətlər -ansambl, kök, nüanslardan ibarətdir. Xor səslərinin sayına və keyfiyyətinə görə fərqlənir: qadın xoru, kişi xoru, uşaq xoru, qarışıq xor. 
Xor dörd səs qrupuna bölünür: soprano, alt, tenor, bas.

 

C.Caһangirov

"Çahargah" xor və simfonik orkestr üçün

İfa edir: Azərbaycan Dövlət Xor Kapellası

Loading the player...
C. Cahangirov

"Qəzəl" (qarışıq xor ilə fortepiano üçün) balaban və tütəyin ifasında.  

dirijor – Ağaverdi Paşayev

Loading the player...
«Ay bəri bax» xalq mahnısı

xor üçün işləyəni - Ü.Hacıbəyli

Dirijor - Ü.Hacıbəyli, Filarmoniyanın xoru

Loading the player...
«Sən gözəl» xalq mahnısı

xor üçün işləyəni - Ü.Hacıbəyli

Dirijor - Ü.Hacıbəyli, Filarmoniyanın xoru

Loading the player...
E.Mansurov. "Saqinamə"

Sevgi bayatıları.

Kamera xoru üçün

Dir.: Ləman Atakişiyeva.

Loading the player...

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1