JANRLAR


Musiqi əsərinin növü; müxtəlif xüsusiyyətlər  
(quruluşu, ifaçı tərkibi, xarakteri, ifaçılıq mühiti və s.) əsasında müəyyənləşdirlir.
KAMERA


TRİO
(ital. trio, tre – üç sözündən)
1. Üç ifaçıdan ibarət ansambl; vokal musiqidə - terset. 
2. Üç ifaçı üçün nəzərdə tutulan, hər birinin ayrıca partiyası olan musiqi əsəri.
3. Üçhissəli formada yazılmış marş, vals, menuet, skerso kimi musiqi əsərlərində orta bölmənin adı. Qədim dövrlərdə instrumental musiqi əsərlərində kənar hissələr orkestr tərəfindən, orta bölmə isə kontrast səslənmə yaratmaq üçün üç ifaçı tərəfindən ifa olunduğuna görə belə adlandırılırdı.

 

Ü.Hacıbəyli. "Aşıqsayağı"

Loading the player...

İ.S.Bax.

Fleyta, skripka və fortepiano üçün ariya

Ifa edir: trio "Oberton"

Loading the player...

Trio ifa edir: A.Moqilyovstev, P.Kunst, Y.Zaxarov

Loading the player...
Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1