JANRLAR


Musiqi əsərinin növü; müxtəlif xüsusiyyətlər  
(quruluşu, ifaçı tərkibi, xarakteri, ifaçılıq mühiti və s.) əsasında müəyyənləşdirlir.

KAMERA


DUET
(alman. Duett, lat. duo - iki)

 

1.İki ifaçıdan - müğənni və ya çalğıçıdan ibarət ansambl.

2.İki ifaçı üçün bəstələnmiş əsər; hər ifaçının məxsusi partiyası olur.

Duettino – kiçik həcmli duet.

 

R.Qliyer. 2 skripka üçün duet №10
Loading the player...
İ.S.Bax. Skripka və alt üçün duet. Allegro.
Loading the player...
Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1