JANRLAR


Musiqi əsərinin növü; müxtəlif xüsusiyyətlər  
(quruluşu, ifaçı tərkibi, xarakteri, ifaçılıq mühiti və s.) əsasında müəyyənləşdirlir.
KAMERA


KVARTET
4 musiqiçidən ibarət ansambl kvartet adlanır. İfaçıların tərkibinə görə  kvartetlər vokal, vokal instrumental və instrumental ansambllara ayrılır. Alətlərin tərkibinə görə isə kvartetlər simli və qarışıq ansambllara bölünür. Son illərin klassik musiqisində əsasən qarışıq kvartetlərə rast gəılinir.

Belə ki, fortepiano (skripka, alt və violonçel), fleyta (skripka, alt və violonçel), qoboydan  ( qoboy və 3 skripka)   ibarət qarışıq kvartetlər var.  Müxtəlif tərkibli  saksafonlardan ibarət kvartetlər də var. Kvartetlə akademik musiqidən kənar yəni caz, rok və pop musiqisində də rast gəlinir. İlk klassik kvartetləri Y. Haydn,  V. A. Mosart, L. V. Bethoven yazıb, sonralar bu ənənəni D. Şostakoviç də davam etdirib.

 

 

F.Əmirov

“Üzeyir Hacıbəyova xatirə”

Loading the player...

İ.Brams

Fortepiano kvarteti №2. Op.26

Loading the player...

V.Motsart

Divertisment B-dur. Kvartet "Fratres"

Loading the player...

E.Mansurov

"Saqinamə"

Tar və simli kvartet üçün

İfa: Həmid Vəkilov (tar), Bəyazit Axundov (violin),

Seyran Axundov (violin), Tofiq Aslanov (viola),

Adil Babayev (cello)

Loading the player...
Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1