MUSİQİ ALƏTLƏRİ


Müəyyən tembrli musiqi səsləri əldə etmək üçün xüsusi qurğu.
Musiqi alətləri səsçıxarma imkanlarına və quruluş xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir.KLASSİK KLAVİŞLİ ALƏTLƏRİPianino

 

Pianino (ital. Pianino – kiçik fortepiano) – simli-klavişli musiqi alətidir. Fortepianonun növlərindən biridir.

 

Pianinonun simləri, mexaniki hissəsi şaquli formada olduğu üçün royaldan fərqlənir. İlk pianino 1800-cü ildə amerikalı J.Xokinsom tərəfindən icad olunmuşdur. Lakin daha müasir pianino forması XIX əsrin ortalarında formalaşmağa başlayır.

 

7 oktava diapazonu olan pianinoda pedalın da xüsusi əhəmiyyəti olduğu göstərilir.

 

 

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1