MUSİQİ ALƏTLƏRİ


Müəyyən tembrli musiqi səsləri əldə etmək üçün xüsusi qurğu.
Musiqi alətləri səsçıxarma imkanlarına və quruluş xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir.KLASSİK KLAVİŞLİ ALƏTLƏRİRoyal

(fran. royal – kral, şahanə)
fortepianonun növlərindən olan musiqi alətidir. Səslənmə dillərin vasitəsilə səslənir.

 

Tembr xüsusiyyəti daha dərin və mənalı, klaviatura hissiyyatlı, virtuoz ifa texnikalı, diapazon isə daha böyükdür.

 

 

 

 

T. Quliyev

Prelüd fortepiano üçün

İfa edir: Fəridə Abdulla 

Loading the player...

Q. Qarayev

"24 prelüdlər"

İfa edir: Yuriy Sayutkin

Loading the player...

A. Skryabin

24 prelüdlər fortepiano üçün

İfa edir:  Mixail Pletnev

Prelüd №4 e-moll
Loading the player...
Prelüd №5 D-dur
Loading the player...
Prelüd №10 cis-moll
Loading the player...

E.Mansurov. "Saqinamə". "Miniatürlər"

İfa edir: T. Şəmsiyev (fortepiano)

Loading the player...


 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1