MUSİQİ ALƏTLƏRİ


Müəyyən tembrli musiqi səsləri əldə etmək üçün xüsusi qurğu.
Musiqi alətləri səsçıxarma imkanlarına və quruluş xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir.KLASSİK KLAVİŞLİ ALƏTLƏRİBayan

 

Bayan rus xalqının knopkalı pnevmatik dilli musiqi alətidir.

 

Sağ klaviaturada xromatik səssırası, solda isə bas və hazırlanmış akkompanement vasitəsilə səslənməyə malikdir. Qarmonikanın müasir növüdür.

 

 

 

 

 

F.Rubsov

Bayan və simfonik orkestr üçün Konsertin finalı

Solist: Y.Şişkin

Loading the player...

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1