MUSİQİ ALƏTLƏRİ


Müəyyən tembrli musiqi səsləri əldə etmək üçün xüsusi qurğu.
Musiqi alətləri səsçıxarma imkanlarına və quruluş xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir.KLASSİK KLAVİŞLİ ALƏTLƏRİKlavesin

(fr. clavecin)

 

16-18-ci əsrlərdə yaranmış klavişli simli-dartımlı alətin fransizca adı; bir neçə klaviaturadan ibarətdir.

Almanlarda – klavisimbal, italyanlarda – çembalo, ingilislərdə - vircinel. Fortepianonun əcdadı sayılır.

 

 

 

İ.S.Bax

Klavesin və orkestr üçün Konsert

Solist: F.Stroqanov (klavesin)

Loading the player...

E. Mansurov "Saqinamə"

"Rubato".

İfa: A. Abdullayev (klavesin, celesta, fortepiano)

Loading the player...

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1