MUSİQİ ALƏTLƏRİ


Müəyyən tembrli musiqi səsləri əldə etmək üçün xüsusi qurğu.
Musiqi alətləri səsçıxarma imkanlarına və quruluş xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir.KLASSİK KLAVİŞLİ ALƏTLƏRİÇelesta

(ital. Celesta – valehedici)

 

çox da böyük olmayan klavişli zərb musiqi alətidir. Bu alət daha çox pianinoya oxşayır, amma cingiltili səslənməsi ilə fərqlənir.

 

Alət simfonik orkestr və rus xalq alətlərindən ibarət orkestrin tərkibində olur.

 

Səslənməsi çəkic vasitəsilə klavişlərə-dillərə hərəkəti ilə baş verir. Diapazonu 1-ci oktavadan, 5-ci oktavaya qədərdir.

 

B. Bartok

İfa edir: Kamera Orkestri

Dirijor: L. Lerner

Loading the player...

E. Mansurov "Saqinamə"

"Rubato".

İfa: A. Abdullayev (klavesin, celesta, fortepiano)

Loading the player...

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1