MUSİQİ ALƏTLƏRİ


Müəyyən tembrli musiqi səsləri əldə etmək üçün xüsusi qurğu.
Musiqi alətləri səsçıxarma imkanlarına və quruluş xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir.KLASSİK SİMLİ DARTIMLI ALƏTLƏRİMandolina

 

Mandolina (ital. Mandolino - əsgidilmiş forması isə ital. Mandola) - simli dilli musiqi alətidir.

 

Müxtəlif ölçülü, lyutnanın növlərindən – lyutna-sopranoya yaxınlığı ilə, amma simlərinin az saylarına görə fəqlilik vardır. Simlər barmaqlar və quş lələyi vasitəsilə səslənir. Mandolinada tremolo texnikası istifadə olunur.

 

Metal simlərin vasitəsilə qısa səslənmə səsin bir neçə dəfə təkrarına istinad edilir.

 

A.Vivaldi

Mandolina və orkestr üçün Konsert C-dur

İfa edir: Donestk vilayətinin "Viola" Kamera Orkestri

Solist: V.İseyev

Loading the player...

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1