MUSİQİ ALƏTLƏRİ


Müəyyən tembrli musiqi səsləri əldə etmək üçün xüsusi qurğu.
Musiqi alətləri səsçıxarma imkanlarına və quruluş xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir.KLASSİK SİMLİ DARTIMLI ALƏTLƏRİSimbal

 

Simbala simlərinin dekaya sıxışdırılması ilə trapesiyaya oxşar simli zərb musiqi alətidir.

 

Bu alətdə səsin səslənməsi əsasən ağac çubuqlarından və ya şapalaq vasitəsilə həyata keçirilir. Simbalanın xalq və akademik konsert növləri mövcuddur.

 

 

 

 

 

V.Kuznetsov

Simbala və orkestr üçün

İfa edir: Belarusiya xalq alətləri orkestri

dirijor: A.Vısostkiy

Loading the player...

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1