MUSİQİ ALƏTLƏRİ


Müəyyən tembrli musiqi səsləri əldə etmək üçün xüsusi qurğu.
Musiqi alətləri səsçıxarma imkanlarına və quruluş xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir.KLASSİK SİMLİ DARTIMLI ALƏTLƏRİBandjo

 

Bandjo (ing. Banjo) - simli dilli musiqi alətidir. Rezonatorlu qitara ailəsinə məxsusdur.
4-9 simdən ibarətdir.

 

Bandjo – avropa mandolinasına qohum olan, nəslən isə Afrika lyutnasına yaxındır. Amma səslənməsinə görə bu iki alətlər arasında fərq vardır.

 

Belə ki, bandjo daha çox kəskin və cingildəyən səslənməyə malikdir.

 

 

 

U.Kroll

Bandjo, skripka və orkestr üçün Konsert

Solist: E.Frişman (skripka), dirijor: U.Sukaçov

Loading the player...

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1